Aniek Basten Diëtist
Vergoeding vanuit basisverzekering én eventueel aanvullende verzekering

 

Vergoeding 2014

Dieetadvisering is opgenomen in de basisverzekering. Dit betekend dat er 3 behandeluren per jaar per patiënt vergoedt worden. Dit zijn 5-7 consulten.

Enkele zorgverzekeraars bieden dieetadvisering ook nog aan in de aanvullende zorgverzekering.

Er is(in de meeste gevallen) geen verwijzing meer nodig voor een
behandeling bij de diëtist.

 

Diabetes Mellitus type 2fruit_bakje

Mensen met Diabetes Mellitus type 2 hebben in 2014 recht op een vergoeding vanmaximaal 5 uur (per persoon, per kalenderjaar) uit de basisverzekering. Doordat er gewerkt wordt in een zogenaamde ketenzorg. Dit betekent dat de diëtist een samenwerking heeft met uw huisarts (die is aangesloten bij de zorggroep Huisartsenzorg regio Arnhem) en diabetesverpleegkundige en/of praktijkondersteuner. 

 

Consulten

Het eerste consult bestaat vooral uit nagaan van de hulpvraag, bespreken van de klachten, het huidige voedingspatroon en het opstellen van een advies. Dit consult duurt vaak het langst, je kunt daarbij rekenen op ongeveer 1 uur.

 

Tijdens het eerste vervolgconsult wordt besproken hoe het is gegaan, wat is er goed gegaan en wat ging er minder goed? Eventueel wordt het eerste advies aangepast. Dit consult duurt van 30 minuten.

 

De consulten daarna duren ongeveer 15 minuten en zal er worden gekeken naar de eventuele knelpunten.

 

Afspraak verzetten

Als u de afspraak wilt verzetten of annuleren dan kunt u dit 24 uur van te voren doen. Anders ben ik genoodzaakt het consult in rekening te brengen, deze kosten worden dan niet vergoed door de zorgverzekraar.

 

Klacht over uw diëtist

Bent u niet tevreden over uw diëtist én komt u er samen niet uit? Dan kunt u een klacht indienen bij de instelling waar de diëtist werkzaam is. Als de diëtist zelfstandig gevestigd is, kunt u uw klacht indienen bij de Klachtencommissie Paramedici 1e lijn (Postbus 1161, 3800 BD Amersfoort).

Meer informatie treft u hier aan: Folder klachtencommissie 2008